100%
ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99

هادی یوسفی

100 تومان 20,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 5

شهریار ریاضی

150,000 تومان

17%
آزمون آزمایشی ویژه دکتری

هادی یوسفی

199,000 تومان 240,000 تومان

29%
آزمونهای آزمایشی مهستان

هادی یوسفی

350,000 تومان 490,000 تومان

20%
فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر

هادی یوسفی

140,000 تومان 175,000 تومان

20%
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر

هادی یوسفی

156,000 تومان 195,000 تومان

انتخاب رشته

هادی یوسفی

150,000 تومان

20%
کلاس نکته و تست ساختمان داده و الگوریتم

هادی یوسفی

240,000 تومان 300,000 تومان