25%
آموزش هوش مصنوعی

علی درفشه

188,000 تومان 250,000 تومان

30%
yousefipack

هادی یوسفی

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

21%
فیلم آموزشی هوش مصنوعی

محمد انصاری

220,000 تومان 280,000 تومان

20%
نظریه زبانها و ماشینها

علی درفشه

160,000 تومان 200,000 تومان

20%
پکیج آموزش دروس استاد یوسفی

هادی یوسفی

920,000 تومان 1,150,000 تومان

20%
pattern

اسماعیل بسطامی

320,000 تومان 400,000 تومان

25%
data structures and algorithms

هادی یوسفی

450,000 تومان 600,000 تومان

41%
آزمون های آزمایشی کنکور ارشد

هادی یوسفی

800,000 تومان 1,350,000 تومان

انتخاب رشته

هادی یوسفی

150,000 تومان