بر اساس دسته‌بندی

19%
پکیج آموزش دروس استاد یوسفی

هادی یوسفی

599,000 تومان 740,000 تومان

17%
فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر

هادی یوسفی

100,000 تومان 120,000 تومان

13%
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر

هادی یوسفی

130,000 تومان 149,000 تومان

20%
ساختمان داده و طراحی الگوریتم

هادی یوسفی

720,000 تومان 900,000 تومان