همه دوره‌ها

فیلم نکته و تست سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 73 دانشجو

160,000 تومان

فیلم آموزشی سیستم عامل
 • 0 قسمت
 • 338 دانشجو

220,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 75 دانشجو

20,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
برگزیده
 • 11 قسمت
 • 283 دانشجو

160,000 تومان 200,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 158 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
 • 14 قسمت
 • 231 دانشجو

300,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
 • 0 قسمت
 • 140 دانشجو

175,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
 • 10 قسمت
 • 115 دانشجو

175,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
 • 4 قسمت
 • 93 دانشجو

150,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم
 • 18 قسمت
 • 69 دانشجو

375,000 تومان