همه دوره‌ها

حل تست مدار منطقی کنکور دکتری 1401
 • 2 قسمت
 • 244 دانشجو

10,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم علوم کامپیوتر 1400
 • 3 قسمت
 • 124 دانشجو

10,000 تومان

آزمون شبیه سازی کنکور ارشد کامپیوتر مهستان
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 275 دانشجو

120,000 تومان 150,000 تومان

آموزش هوش مصنوعی
برگزیده
 • 2 قسمت
 • 313 دانشجو

188,000 تومان 250,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

 • 9 قسمت
 • 272 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان

حل تست معماری کامپیوتر کنکور ارشد 1400
 • 1 قسمت
 • 278 دانشجو

6,000 تومان

حل تست مدار منطقی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1400
 • 1 قسمت
 • 251 دانشجو

6,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 150 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 136 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان