همه دوره‌ها

آزمون آزمایشی کنکور ۱۴۰۲
  • 0 قسمت
  • 181 دانشجو

980,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم علوم کامپیوتر 1400
  • 3 قسمت
  • 191 دانشجو

10,000 تومان

yousefipack
برگزیده
yousefipack

هادی یوسفی

  • 9 قسمت
  • 135 دانشجو

1,477,000 تومان 2,110,000 تومان