همه دوره‌ها

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
  • 0 قسمت
  • 351 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
  • 1 قسمت
  • 183 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
  • 20 قسمت
  • 237 دانشجو

156,000 تومان 195,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
  • 13 قسمت
  • 143 دانشجو

148,000 تومان 185,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
  • 12 قسمت
  • 153 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان