همه دوره‌ها

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
  • 1 قسمت
  • 187 دانشجو

740,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
  • 20 قسمت
  • 323 دانشجو

156,000 تومان 195,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
  • 13 قسمت
  • 350 دانشجو

148,000 تومان 185,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
  • 12 قسمت
  • 85 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان