همه دوره‌ها

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
برگزیده
  • 1 قسمت
  • 311 دانشجو

100 تومان 20,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
  • 1 قسمت
  • 329 دانشجو

740,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
  • 20 قسمت
  • 232 دانشجو

156,000 تومان 195,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
  • 13 قسمت
  • 63 دانشجو

148,000 تومان 185,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
  • 12 قسمت
  • 201 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان