همه دوره‌ها

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
  • 14 قسمت
  • 94 دانشجو

225,000 تومان 240,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
برگزیده
  • 0 قسمت
  • 68 دانشجو

120,000 تومان 130,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
برگزیده
  • 10 قسمت
  • 102 دانشجو

100,000 تومان 120,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
  • 4 قسمت
  • 86 دانشجو

100,000 تومان 110,000 تومان