همه دوره‌ها

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
  • 14 قسمت
  • 251 دانشجو

240,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
  • 0 قسمت
  • 63 دانشجو

130,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
  • 10 قسمت
  • 343 دانشجو

120,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
  • 4 قسمت
  • 256 دانشجو

110,000 تومان