همه دوره‌ها

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 165 دانشجو

100 تومان 20,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه دکتری
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 218 دانشجو

199,000 تومان 240,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
 • 1 قسمت
 • 107 دانشجو

740,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 14 قسمت
 • 311 دانشجو

240,000 تومان 300,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 121 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 317 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 4 قسمت
 • 182 دانشجو

120,000 تومان 150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 20 قسمت
 • 70 دانشجو

156,000 تومان 195,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
 • 13 قسمت
 • 322 دانشجو

148,000 تومان 185,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 12 قسمت
 • 278 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان