همه دوره‌ها

حل تست معماری کامپیوتر کنکور ارشد 1400
 • 1 قسمت
 • 103 دانشجو

6,000 تومان

حل تست مدار منطقی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 1400
 • 1 قسمت
 • 73 دانشجو

6,000 تومان

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 290 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 328 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 169 دانشجو

20,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 242 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 14 قسمت
 • 186 دانشجو

300,000 تومان 380,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 240 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 326 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 4 قسمت
 • 225 دانشجو

120,000 تومان 150,000 تومان