همه دوره‌ها

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 223 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 263 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 67 دانشجو

20,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 347 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 14 قسمت
 • 211 دانشجو

300,000 تومان 380,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 217 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 86 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 4 قسمت
 • 75 دانشجو

120,000 تومان 150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 20 قسمت
 • 172 دانشجو

156,000 تومان 195,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
 • 13 قسمت
 • 338 دانشجو

148,000 تومان 185,000 تومان