همه دوره‌ها

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 268 دانشجو

20,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه دکتری
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 212 دانشجو

199,000 تومان 240,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
 • 1 قسمت
 • 326 دانشجو

740,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
 • 14 قسمت
 • 165 دانشجو

240,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
 • 0 قسمت
 • 60 دانشجو

130,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
 • 10 قسمت
 • 260 دانشجو

120,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
 • 4 قسمت
 • 292 دانشجو

110,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
 • 20 قسمت
 • 333 دانشجو

149,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
 • 12 قسمت
 • 199 دانشجو

139,000 تومان