همه دوره‌ها

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 301 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 300 دانشجو

20,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 268 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 14 قسمت
 • 190 دانشجو

240,000 تومان 300,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 195 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 335 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 4 قسمت
 • 147 دانشجو

120,000 تومان 150,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 20 قسمت
 • 191 دانشجو

156,000 تومان 195,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
 • 13 قسمت
 • 352 دانشجو

148,000 تومان 185,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 12 قسمت
 • 176 دانشجو

140,000 تومان 175,000 تومان