همه دوره‌ها

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
  • 1 قسمت
  • 347 دانشجو

699,000 تومان 740,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم
  • 18 قسمت
  • 314 دانشجو

299,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
  • 20 قسمت
  • 316 دانشجو

149,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
  • 12 قسمت
  • 289 دانشجو

139,000 تومان