همه دوره‌ها

نظریه زبانها و ماشینها
برگزیده
  • 10 قسمت
  • 141 دانشجو

150,000 تومان 180,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
  • 1 قسمت
  • 160 دانشجو

649,000 تومان 740,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم
  • 18 قسمت
  • 333 دانشجو

299,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
  • 20 قسمت
  • 62 دانشجو

149,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
  • 12 قسمت
  • 88 دانشجو

139,000 تومان