همه دوره‌ها

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
  • 1 قسمت
  • 342 دانشجو

599,000 تومان 740,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم
برگزیده
  • 19 قسمت
  • 277 دانشجو

250,000 تومان 299,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
  • 21 قسمت
  • 153 دانشجو

130,000 تومان 149,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
  • 15 قسمت
  • 223 دانشجو

130,000 تومان 149,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
  • 13 قسمت
  • 298 دانشجو

130,000 تومان 139,000 تومان