همه دوره‌ها

نظریه زبانها و ماشینها
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 218 دانشجو

150,000 تومان 180,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه دکتری
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 273 دانشجو

199,000 تومان 240,000 تومان

آزمونهای آزمایشی مهستان
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 347 دانشجو

350,000 تومان 490,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 3
 • 4 قسمت
 • 153 دانشجو

200,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل دوم
 • 2 قسمت
 • 297 دانشجو

120,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل اول
 • 2 قسمت
 • 95 دانشجو

40,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 144 دانشجو

649,000 تومان 740,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
 • 14 قسمت
 • 347 دانشجو

240,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
 • 0 قسمت
 • 291 دانشجو

130,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
 • 10 قسمت
 • 336 دانشجو

120,000 تومان