همه دوره‌ها

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 94 دانشجو

100 تومان 20,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 6 و 7
 • 0 قسمت
 • 312 دانشجو

150,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 5
 • 2 قسمت
 • 260 دانشجو

150,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
 • 10 قسمت
 • 173 دانشجو

200,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه دکتری
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 294 دانشجو

199,000 تومان 240,000 تومان

آزمونهای آزمایشی مهستان
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 271 دانشجو

350,000 تومان 490,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 3 و 4
 • 4 قسمت
 • 261 دانشجو

200,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل دوم
 • 2 قسمت
 • 162 دانشجو

120,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل اول
 • 2 قسمت
 • 302 دانشجو

40,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
 • 1 قسمت
 • 253 دانشجو

740,000 تومان