همه دوره‌ها

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 324 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 290 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

فیلم آموزشی هوش مصنوعی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 197 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

پکیج آموزش و تست استاد یوسفی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 123 دانشجو

1,464,000 تومان 1,830,000 تومان

فیلم نکته و تست سیستم عامل
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 78 دانشجو

160,000 تومان 220,000 تومان

فیلم آموزشی سیستم عامل
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 103 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 142 دانشجو

360,000 تومان 480,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 207 دانشجو

20,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
 • 10 قسمت
 • 302 دانشجو

200,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 329 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان