همه دوره‌ها

فیلم مکانیک سیالات فصل 6 و 7
 • 0 قسمت
 • 146 دانشجو

150,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 5
 • 2 قسمت
 • 251 دانشجو

150,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 314 دانشجو

160,000 تومان 200,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه دکتری
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 199 دانشجو

199,000 تومان 240,000 تومان

آزمونهای آزمایشی مهستان
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 303 دانشجو

350,000 تومان 490,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 3 و 4
 • 4 قسمت
 • 203 دانشجو

200,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل دوم
 • 2 قسمت
 • 187 دانشجو

120,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل اول
 • 2 قسمت
 • 89 دانشجو

40,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 353 دانشجو

592,000 تومان 740,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
 • 14 قسمت
 • 79 دانشجو

240,000 تومان