همه دوره‌ها

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 321 دانشجو

599,000 تومان 740,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 14 قسمت
 • 278 دانشجو

225,000 تومان 240,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 221 دانشجو

120,000 تومان 130,000 تومان

فیلم نکته و تست معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 186 دانشجو

100,000 تومان 120,000 تومان

فیلم نکته و تست مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 4 قسمت
 • 165 دانشجو

100,000 تومان 110,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 19 قسمت
 • 340 دانشجو

250,000 تومان 299,000 تومان

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر
برگزیده
 • 21 قسمت
 • 108 دانشجو

130,000 تومان 149,000 تومان

فیلم آموزشی ساختمان های گسسته یا ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات
برگزیده
 • 15 قسمت
 • 133 دانشجو

130,000 تومان 149,000 تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی یا سیستم های دیجیتال
برگزیده
 • 13 قسمت
 • 252 دانشجو

130,000 تومان 139,000 تومان