همه دوره‌ها

فیلم مکانیک سیالات فصل 6 و 7
 • 0 قسمت
 • 93 دانشجو

150,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 5
 • 2 قسمت
 • 280 دانشجو

150,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
برگزیده
 • 10 قسمت
 • 108 دانشجو

150,000 تومان 180,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه دکتری
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 295 دانشجو

199,000 تومان 240,000 تومان

آزمونهای آزمایشی مهستان
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 75 دانشجو

350,000 تومان 490,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل 3 و 4
 • 4 قسمت
 • 129 دانشجو

200,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل دوم
 • 2 قسمت
 • 100 دانشجو

120,000 تومان

فیلم مکانیک سیالات فصل اول
 • 2 قسمت
 • 155 دانشجو

40,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 261 دانشجو

699,000 تومان 740,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
 • 14 قسمت
 • 66 دانشجو

240,000 تومان