همه دوره‌ها

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 203 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

فیلم آموزشی هوش مصنوعی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 318 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

پکیج آموزش و تست استاد یوسفی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 240 دانشجو

1,400,000 تومان 1,750,000 تومان

فیلم نکته و تست سیستم عامل
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 313 دانشجو

160,000 تومان 220,000 تومان

فیلم آموزشی سیستم عامل
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 122 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 96 دانشجو

720,000 تومان 900,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 217 دانشجو

20,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
 • 10 قسمت
 • 223 دانشجو

200,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 165 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان

فیلم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
برگزیده
 • 14 قسمت
 • 97 دانشجو

240,000 تومان 300,000 تومان