همه دوره‌ها

ساختمان داده و الگوریتم دکتری 1400
 • 0 قسمت
 • 150 دانشجو

20,000 تومان

حل تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم دکتری 91 تا 99
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 144 دانشجو

240,000 تومان 280,000 تومان

فیلم آموزشی هوش مصنوعی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 160 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

پکیج آموزش و تست استاد یوسفی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 339 دانشجو

1,464,000 تومان 1,830,000 تومان

فیلم نکته و تست سیستم عامل
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 152 دانشجو

160,000 تومان 220,000 تومان

فیلم آموزشی سیستم عامل
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 321 دانشجو

220,000 تومان 280,000 تومان

آزمون آزمایشی ویژه کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی
برگزیده
 • 0 قسمت
 • 294 دانشجو

360,000 تومان 480,000 تومان

ساختمان داده ها و الگوریتم دکتری 99
 • 1 قسمت
 • 341 دانشجو

20,000 تومان

نظریه زبانها و ماشینها
 • 10 قسمت
 • 113 دانشجو

200,000 تومان

پکیج آموزش دروس استاد یوسفی
برگزیده
 • 1 قسمت
 • 176 دانشجو

920,000 تومان 1,150,000 تومان