ویژگی‌های کلاس‌های آنلاین

لیست کلاس‌ها

ساختمان های گسسته - ریاضیات گسسته

  • زمان برگزاری: پنج شنبه ساعت 16 تا 20
  • مدت دوره: 56
  • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

  • زمان برگزاری: جمعه 8 تا 14
  • مدت دوره: 90
  • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

  • زمان برگزاری: جمعه 9 تا 15
  • مدت دوره: 90 ساعت
  • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر