ویژگی‌های کلاس‌های آنلاین

لیست کلاس‌ها

ساختمان گسسته ساختمان داده طراحی الگوریتم مدارمنطقی معماری کامپیوتر

 • زمان برگزاری: پنج شنبه و جمعه ساعت 8
 • مدت دوره: 236
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان های گسسته - ریاضیات گسسته

 • زمان برگزاری: پنج شنبه ساعت 16 تا 20
 • مدت دوره: 56
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

 • زمان برگزاری: جمعه 8 تا 14
 • مدت دوره: 90
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 • زمان برگزاری: جمعه 9 تا 15
 • مدت دوره: 90 ساعت
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر