ویژگی‌های کلاس‌های آنلاین

لیست کلاس‌ها

سیستم عامل جلسه اول رایگان

 • زمان برگزاری: چهارشنبه 16:30 تا 20:30
 • مدت دوره: 50
 • مدرس: مهرداد سلامی
اطلاعات بیشتر

پایگاه داده ها

 • زمان برگزاری: یک شنبه ها 17 تا 20
 • مدت دوره: 40
 • مدرس: مهرداد سلامی
اطلاعات بیشتر

هوش مصنوعی ترم پاییز

 • زمان برگزاری: شنبه 18 تا 22
 • مدت دوره: 30 + 30
 • مدرس: حسین یلمه
اطلاعات بیشتر

ساختمان های گسسته - ریاضیات گسسته آنلاین

 • زمان برگزاری: چهارشنبه 18 تا 22
 • مدت دوره: 56
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

 • زمان برگزاری: سه شنبه 18تا 22
 • مدت دوره: 52 ساعت
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 • زمان برگزاری: دوشنبه 18 تا 22
 • مدت دوره: 52 ساعت
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر