ویژگی‌های کلاس‌های آنلاین

لیست کلاس‌ها

ساختمان های گسسته - ریاضیات گسسته آنلاین

  • زمان برگزاری: چهارشنبه 18 تا 22
  • مدت دوره: 56
  • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

  • زمان برگزاری: سه شنبه 16 تا 22
  • مدت دوره: 90
  • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

  • زمان برگزاری: شنبه 16 تا 22
  • مدت دوره: 90 ساعت
  • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر