ویژگی‌های کلاس‌های آنلاین

لیست کلاس‌ها

همایش آنلاین ( وبینار ) موفقیت در کنکور ارشد 99

 • زمان برگزاری: جمعه 10 آبان ساعت 18
 • مدت دوره: 2
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

همایش حضوری کنکور ارشد 99

 • زمان برگزاری: شنبه 11 آبان ساعت 17
 • مدت دوره: 2
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

همایش قبولی های کنکور ارشد 98

 • زمان برگزاری: جمعه ساعت 21
 • مدت دوره: 2 ساعت
 • مدرس: حسین یلمه
اطلاعات بیشتر

ساختمان گسسته ساختمان داده طراحی الگوریتم مدارمنطقی معماری کامپیوتر

 • زمان برگزاری: پنج شنبه و جمعه ساعت 8
 • مدت دوره: 236
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان های گسسته - ریاضیات گسسته آنلاین

 • زمان برگزاری: چهارشنبه 18 تا 22
 • مدت دوره: 56
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان های گسسته - ریاضیات گسسته

 • زمان برگزاری: پنج شنبه ساعت 16 تا 20
 • مدت دوره: 56
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

 • زمان برگزاری: سه شنبه 16 تا 22
 • مدت دوره: 90
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

مدار منطقی و معماری کامپیوتر

 • زمان برگزاری: جمعه 8 تا 14
 • مدت دوره: 90
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 • زمان برگزاری: شنبه 16 تا 22
 • مدت دوره: 90 ساعت
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 • زمان برگزاری: جمعه 9 تا 15
 • مدت دوره: 90 ساعت
 • مدرس: هادی یوسفی
اطلاعات بیشتر