بودجه بندی ساختمان داده و طراحی الگوریتم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی ساختمان داده و طراحی الگوریتم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

بودجه بندی ساختمان داده و طراحی الگوریتم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

ساختمان داده و طراحی الگوریتم مهم ترین دروس رشته مهندسی کامپیوتر هستند. در هر آزمونی حتما این دو درس وجود دارند. تا سال 95 درس ساختمان داده به عنوان یک درس مشترک برای همه گرایش های مهندسی کامپیوتر مطرح می شد و درس طراحی الگوریتم به عنوان درس تخصصی در گرایش های هوش مصنوعی و نرم افزار مطرح می شد. ولی از کنکور ارشد ورودی 96 این دو درس به صورت یک درس واحد و با امتیاز بالا برای همه گرایش ها مطرح می شود. توصیه می شود حتما این دو درس را به عنوان یک درس و موضوعی مطالعه کنید و کاملا اشتباه است اگر ابتدا ساختمان داده و سپس طراحی الگوریتم را مطالعه کنید. در این دروس باید نحوه فکر کردن بیاموزید که برای این منظور حتما از فیلم آموزشی استاد یوسفی برای ساختمان داده و طراحی الگوریتم استفاده کنید. پیش نیاز این دروس ریاضیات گسسته است هرچند در فیلم آموزش ساختمان داده و طراحی الگوریتم پیش نیازها گفته شده اند و اگر فرصت کمی دارید می توانید گسسته را نادیده بگیرید ولی اگر فرصت کافی دارید حتما ابتدا گسسته را بخوانید که برای این منظور می توانید از فیلم آموزشی استاد یوسفی استفاده کنید.   در عکس زیر و فایل پیوست بودجه بندی ساختمان داده و طراحی الگوریتم در کنکور مهندسی کامپیوتر از سال 1393 تا 1400 آمده است. با توجه به این بودجه بندی مهم ترین مباحث به ترتیب عبارتند از : گراف، مرتب سازی و مرتبه های آماری، روشهای حریصانه، درهم سازی، درخت های جستجو. هرجند مباحث اولیه یعنی رشد توابع و نمادهای مجانبی، روشهای حل روابط بازگشتی، شناخت صف و پشته و لیست پیوندی پیش نیاز همه مباحث ساختمان داده و طراحی الگوریتم هستند و حتما باید مطالعه شوند. لازم به ذکر است که در کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر 95 یک تست از بحث مجموعه های مجزا طرح شد که در این جدول نیامده است. مجموعه های مجزا در الگوریتم کراسکال استفاده می شود و تست مستقیم از آن در کل تاریخ کنکور ارشد کامپیوتر فقط دو بار طرح شده است. 

Nobody

هادی یوسفی

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه شما پس از تایید منتشر خواهد شد.

برای ثبت دیدگاه باید در سایت واردشوید.